Модерни системи в помощ на водача и безопасност

VBOX системите предоставят лесен и точен начин да се изпитат и утвърдят модерните системи в помощ на водача.

С измервания в реално време на параметрите най-много на три превозни средства и с по-малко от 2 см точност на позициониране, системата за тестване Racelogic VBOX ADAS позволява на разработчиците лесно да проверят ефективността на своите продукти.

Клиенти, като Honda, Nissan, GM, Autoliv и Toyota, използват оборудването VBOX ADAS, за да изпитат своите системи за безопасност.

В основата на системата е двойна антена VBOX 3i с RTK, свързана чрез радио телеметрия с базова станция RTK или с друг вид VBOX 3i, действаща като "подвижна база".

Продуктите на VBOX ADAS дават възможност за тестване и утвърждаване на признати индустриални стандарти, като например ISO 15622 (Адаптивната система за поддържане на постоянна скорост), ISO 15623 (Система за избягване/намаляване на последствията от челен удар) и тестове за утвърждаване на Програмата за оценяване на нови автомобили.

Adaptive Cruise Control

Posted in Модерни системи в помощ на водача и безопасност

Open Road ADAS Testing

Posted in Модерни системи в помощ на водача и безопасност

The Moving Base test solution allows engineers to test ADAS applications on the open road. It works by linking two VBOX 3i RTK units, with the system in the subject vehicle transmitting corrections to the target vehicle at an update rate of 20 times per second.

This replaces the need to implement an RTK Base Station with a limited broadcast range, and provides engineers with the ability to test on normal roads, over reasonable distances, among other road users and roadside furniture, to under 5 cm relative positional accuracy.

The accuracy is enhanced by employing signals from the Russian GLONASS constellation as well as a method which uses refined delta positions obtained from carrier phase measurements. This reduces the noise levels of pseudo-range measurements (raw distances to each satellite) and removes positional jumps.

In order to use Moving Base, existing VBOX 3i RTK customers will need to upgrade to the latest version of VBOX and VBOX Manager firmware, as well as additional 2.4 GHz telemetry radios.

Autonomous Emergency Braking & Collision Mitigation Testing

Posted in Модерни системи в помощ на водача и безопасност

Testing Lane Departure Warning and Lane Keep Assist Systems

Posted in Модерни системи в помощ на водача и безопасност

Blind Spot Detection System Testing

Posted in Модерни системи в помощ на водача и безопасност

Contact Get in touch with us